Medisch Maatschappelijk werker

Medisch Maatschappelijk werker

 In mijn werk als medisch maatschappelijk werker in een ziekenhuis heb ik  ervaring opgedaan binnen de verschillende afdelingen en ben op allerlei levensgebieden betrokken geweest bij patiënten en diens omgeving.

Hierbij kun je denken aan:

  • het bieden van ondersteuning bieden bij het omgaan met slecht nieuws.
  • het begeleiden bij de verwerking en acceptatie van ziek zijn of een behandeling ondergaan.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij de praktische gevolgen van ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, werksituatie, financiën, veranderende wet- en regelgeving.
  • Ondersteuning bieden aan partner/kinderen, andere familieleden en/of relaties.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.

In het ziekenhuis was ik inzetbaar op alle afdelingen. Mijn specialisaties zijn chirurgie, longziekten, neurologie en dialyse.

Ik heb gemerkt vanuit mijn werk in het ziekenhuis dat er weinig doorverwijzingsmogelijkheden zijn, waar specifieke kennis is over het omgaan met medische problemen en ziekte. Nu ik mijn eigen praktijk heb, kunnen collega medisch maatschappelijk werkers doorverwijzen naar mij, mochten er nog nazorgcontacten nodig zijn. Maar ook een huisarts, Praktijk ondersteuner Huisarts of bijvoorbeeld een fysiotherapeut kunnen een patiënt naar mij doorverwijzen.

Deze website is onderdeel van De Praktijk van Femke.

Social Media