Over mij

Over mij
Mijn naam is Femke ten Hagen en ik woon samen met mijn vriend en drie kinderen. In mijn tienerjaren was ik al veel met mensen bezig. Ik paste op kleine kinderen, werd begeleider bij de Scouting en leidde een druk sociaal en muzikaal leven. Na mijn studie heb ik een aantal jaren in de jeugdzorg, psychiatrie, verslavingszorgen als Medisch Maatschappelijk werker in een groot ziekenhuis gewerkt. Ik hielp mensen met trauma’s, verslavingen en andere pittige levensgebeurtenissen. Maar toen overkwam mijzelf ineens een onverwachte gebeurtenis, waardoor mijn leven op kop kwam te staan. Door een ernstig auto-ongeluk met blijvend letsel als gevolg, moest ik mijn leven anders in gaan richten.

De praktijk van Femke
Eigenlijk wilde ik al jaren een eigen praktijk starten. Een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen die te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen in het leven. Zelf heb ik in het leven ook de nodige ervaring opgedaan. Door mijn eigen scheiding en door het auto-ongeluk dat ik heb meegemaakt, weet ik nu ook uit persoonlijke ervaring hoe het is om met dit soort rouw en verlies om te moeten gaan.

Kindbehartiger
Vanuit persoonlijke ervaringen kwam ik in aanraking met de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Toen wist en voelde ik meteen dat ik Kindbehartiger wilde worden. Voor mij is er niets mooier dan kinderen in een scheidingssituatie een stem te kunnen geven in het juridisch speelveld, en de beleving en wensen van de kinderen te kunnen vertalen naar de ouders. Door de eigen emotionele belasting, verdriet of boosheid is het voor ouders vaak moeilijk om het kind centraal te stellen. Daardoor is het voor veel kinderen lastig om behoeftes kenbaar te maken en kunnen kinderen te maken krijgen met loyaliteitsproblemen of problemen bij het uiten van gevoelens.
Ik wil ieder kind, maar ook iedere ouder, leerkracht, mediator, advocaat of sociaal professional die betrokken is bij een echtscheiding graag helpen met mijn expertise als Kindbehartiger.

Medisch Maatschappelijk werker
Naast de Kindbehartiging wil ik ook graag mensen bijstaan die te maken hebben met ziekte van zichzelf of een naaste en ondersteuning nodig hebben om daarmee om te gaan. Dit kan gaan om de schrik van een diagnose, het doormaken vaneen ziekteproces, de veranderingen die de situatie in het leven van iemand met zich mee kan brengen, of wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij of zij niet lang meer te leven heeft. Ook het overlijden van een dierbare is een situatie waarin extra ondersteuning welkom kan zijn. Allemaal situaties die een grote impact op een mensenleven hebben. Ik vind het vooral belangrijk dat alle gevoelens er mogen zijn.Als zelfstandig Medisch Maatschappelijk werker wil ik me inzetten om deze mensen te ondersteunen.

 

Deze website is onderdeel van De Praktijk van Femke.

Social Media