• Neem contact op: 06-10167716

 • Voor verwijzers

  Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem.


  De impact van een scheiding op kinderen en ex-partners kan groot zijn. Vele onderzoeken tonen aan dat conflicten in scheidende gezinnen een grote invloed hebben op het welzijn van kinderen, meer dan de scheiding zelf. Kinderen die opgroeien in conflictueuze gezinssituaties hebben een lager psychisch welbevinden, ook als zij volwassen zijn, dan kinderen die in een harmonieus gezin opgroeien. Daarnaast beïnvloeden de manier waarop ouders conflicten oplossen het welzijn van de kinderen. Vermijdende en verbaal of fysiek agressieve oplossingen hebben een negatieve impact op kinderen.

  Kindbehartiger

  Als Kindbehartiger ben ik er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem. Dit doe ik het liefst zo vroeg mogelijk en om hun stem te vertalen en te borgen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. Ik treed op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteun kinderen, hun ouders en verzorgers en draag ertoe bij dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na een scheiding. Ik zorg er voor dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie een plek krijgt binnen het geheel en verbindt daarbij waar nodig het zorgvraagstuk aan het juridisch speelveld.

  SCHIP-aanpak

  De SCHIP-aanpak is een herstelmodel voor de verstoorde relatie van de ex-partners. De Schip-aanpak bestaat uit vijf fases waarlangs het therapeutische proces loopt: Fase 1 Samenkomen, Fase 2 Conflict en Verlies verheldering, Fase 3 Helpend horen, Fase 4 Integratie en Fase 5 Partnerschap. Aandacht voor de postrelationele rouw en herstel van vertrouwen zijn hierbij de kernelementen. Het doel van deze aanpak is de ex-partners dusdanig met elkaar te verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen op te kunnen trekken in hun gezamenlijk ouderschap.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact met mij op.

  Copyright 2020 - De Praktijk van Femke Ontwerp & realisatie: